Φυσικοθεραπεία

Οι φυσικοθεραπευτές του Ελληνικού Κέντρου Vojta, είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στην αποκατάσταση και μπορούν να εξασφαλίσουν με ασφάλεια την επίτευξη των στόχων που τίθενται σε κάθε ασθενή, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα αυτού και του συγγενικού του περιβάλλοντος.

Με την εφαρμογή των φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων επιτυγχάνεται:

✓ Η ομαλοποίηση της μυϊκής λειτουργίας, κάνοντας τους μύες να λειτουργούν με αρμονία και σε συνεργασία μεταξύ τους

✓ Η κατάκτηση βήμα – βήμα των αναπτυξιακών οροσήμων σύμφωνα με την κινητική ηλικία του παιδιού.

✓ Η πληρέστερη και ορθότερη λειτουργία του νευρικού συστήματος, ώστε η βελτίωση να αφορά σφαιρικά ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό.

✓ Η βελτίωση των συνοδών προβλημάτων της κύριας βλάβης, όπως στραβισμός, σιελόρροια, δυσκολία μάσησης και κατάποσης, αναπνευστικά προβλήματα, δυσκολία στην διούρηση και την αφόδευση κ.α.

Η διάγνωση γίνεται με την κατά Vojta Νευροαναπτυξιακή Κινησιολογική Διαγνωστική και η θεραπεία γίνεται με την σφαιρική Αντανακλαστική Κινητοποίηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα του παιδιού σας όπως:


  Δυσκολία στη κατανόηση κειμένου σε σχέση με την ηλικία του

  Δυσκολία στη περιγραφή μιας ιστορίας ή ενός συμβάντος

  Δυσκολία στην γραφή ή στην ανάγνωση

  Δυσκολία στην αριθμητική και στην επίλυση προβλημάτων

  Παραλείψεις, αντικαταστάσεις , προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών

  Δυσκολία στην ορθογραφία