Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται με προβλήματα στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η αριθμητική. Οι δυσκολίες αυτές είναι δυσανάλογες προς την ηλικία και την νοητική ικανότητα του ανθρώπου. Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η δυσλεξία, με την οποία παρουσιάζονται δυσκολίες στην επεξεργασία του γραπτού λόγου καθώς και στην ανάγνωση. Δηλαδή, οι Δυσλεξικοί παρουσιάζουν πολύ μεγάλη δυσκολία στην ανάγνωση (πολύ αργή και με λάθη), στην ορθογραφία (ανορθόγραφοι) και δυσκολεύονται να μεταφέρουν τον προφορικό τους λόγο στο γραπτό.

Η Δυσλεξία εμφανίζεται σε 4 Αγόρια προς 1 Κορίτσι. Η αιτία είναι συνήθως γενετική. Δεν οφείλεται σε διανοητική ανεπάρκεια ή σε αποτυχημένη διδασκαλία ή σε συναισθηματικούς παράγοντες ή σε εγκεφαλική βλάβη. Αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη έλλειψη ωριμότητας, που τείνει να μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και επιδέχεται σημαντική βελτίωση, ειδικά όταν η κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια προσφέρεται έγκαιρα.

Σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του προγράμματος αποκατάστασης παίζει η διάγνωση. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι έργο διεπιστημονικής ομάδας, που αποτελείται από κλινικό ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό και λογοπαιδικό.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης δεν είναι αποτελεσματικό αν η αξιολόγηση δεν είναι σωστή, ή αν δεν στηρίζεται στα αποτελέσματα της. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι η παρατήρηση όλων των ικανοτήτων του παιδιού στην ανάγνωση, την ορθογραφία και την αριθμητική. Σημαντικό επίσης είναι η ανάλυση των λαθών του εξεταζόμενου. Με καλή γνώση του γνωστικού προφίλ του παιδιού, και την φύση των λαθών σε εξειδικευμένους τομείς, αποφασίζονται, από την θεραπευτική ομάδα, οι στόχοι και οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν για την καλλιέργεια των δυνατοτήτων του παιδιού.

Επειδή η εκδήλωση της δυσλεξίας διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, χρειάζονται εξατομικευμένα προγράμματα αντιμετώπισης που να στοχεύουν στην αποκατάσταση όλων των ικανοτήτων που δεν είναι αναπτυγμένες ικανοποιητικά.

Μην αφήσετε την Δυσλεξία να εδραιωθεί:

Η έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, επειδή επιτρέπει στην ομάδα μας να οργανώσει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα, να στηρίξει ψυχολογικά τα παιδιά και τις οικογένειες τους και να προλάβει σοβαρότερες συνέπειες. Όμως ακόμα και ένα παιδί 11-12 χρόνων (και πάνω) μπορεί να επωφεληθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από το θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στο Ελληνικό Κέντρο Vojta ο στόχος μας είναι να διαγνώσουμε έγκαιρα την Δυσλεξία, με την χρήση των ειδικών τεστ, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το παιδί. Καθοδηγούμε τους γονείς και είμαστε σε στενή συνεργασία με τους δασκάλου του και το περιβάλλον του ώστε να αντιμετωπιστεί δραστικά το πρόβλημα.

Στο Ελληνικό Κέντρο Vojta προσφέρουμε υπηρεσίες διάγνωσης και αντιμετώπισης της δυσλεξίας. Η επιστημονική μας ομάδα, που αποτελείται από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο και παιδοψυχίατρο, εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα, με ασφάλεια για το παιδί και το συγγενικό περιβάλλον του.