Επικοινωνία

       Αδριανουπόλεως 11Α,
         104 44 Κολωνός

      info@vojta.gr

       210 51 29 504

Γιατί Θεραπεία Vojta;

Επειδή

 • Με την μέθοδο Vojta γίνεται διάγνωση, αξιολόγηση και απόλυτα εξατομικευμένη θεραπεία.
 • Η κατά Vojta θεραπεία δεν είναι συμπτωματολογική γιατί στοχεύει άμεσα στο αίτιο το προβλήματος.
 • Η κατά Vojta θεραπεία έχει άμεσα αποτελέσματα. Μετά το τέλος της κάθε συνεδρίας η κλινική εικόνα του ασθενή είναι διαφορετική από πριν την έναρξη, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ορθότητα στις κινητικές του απαντήσεις.
 • Η κατά Vojta θεραπεία είναι αντανακλαστική και προκαλεί λιγότερη κούραση σε σχέση με την εκούσια κινητική δραστηριότητα  (άτομα με προβλήματα αρτηριακής πίεσης).
 • Η κατά Vojta θεραπεία είναι αντανακλαστική και προκαλεί κινητικές απαντήσεις όπου ο πόνος εμποδίζει την εκούσια κίνηση.
 • Η κατά Vojta θεραπεία είναι αντανακλαστική και μπορεί να γίνει όπου υπάρχει δυσκολία συνεργασίας μεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή. (νεογνά και βρέφη, άτομα με χαμηλή όραση, ασθενείς στην μονάδα εντατικής θεραπείας κ.α.)
 • Η κατά Vojta θεραπεία διορθώνει ήδη εγκατεστημένες παθολογικές εικόνες στοχεύοντας άμεσα στο αίτιο το προβλήματος δηλ στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
 • Η κατά Vojta θεραπεία είναι σφαιρική, δηλαδή περιλαμβάνει ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα,  και την συνεργασία όλων των τμημάτων του.
 • Η κατά Vojta θεραπεία παράλληλα με το μυοσκελετικό σύστημα, ομαλοποιεί και όλες τις διαταραχές στα λειτουργικά συστήματα του ανθρώπου (όραση, αναπνοή, μάσηση, κατάποση, ομιλία, πέψη, αφόδευση, διούρηση κλπ)
 • Η κατά Vojta θεραπεία θέτει βραχυπροθέσμους θεραπευτικούς στόχους, και η θεραπεία γίνεται προγραμματισμένα βήμα – βήμα, μέχρι τον τέλος..
 • Η κατά Vojta θεραπεία γίνεται από το συγγενικό περιβάλλον του ασθενή, στο σπίτι.
 • Η κατά Vojta θεραπεία προσφέρει μεγαλύτερη λειτουργικότητα με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Η νέα θέση που ανακαλύπτει ο ασθενής κατά την διάρκεια της θεραπείας προτιμάται αυθόρμητα, σε σχέση με τις προηγούμενες συνήθειες του, γιατί είναι πιο φυσιολογική και άρα πιο  οικονομική.