Επικοινωνία

         Αδριανουπόλεως 11Α,
           104 44 Κολωνός

        info@vojta.gr

         210 51 29 504

Ειδικό Παιδαγωγικό

Η διάγνωση και η αξιολόγηση γίνεται από τη θεραπευτική ομάδα, με στόχο να εντοπιστεί η διαταραχή και το λειτουργικό επίπεδο του κάθε παιδιού. Οι ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν λεπτομερώς τις δεξιότητες του κάθε παιδιού.

Η θεραπευτική προσέγγιση συναποφασίζεται στη θεραπευτική ομάδα και οργανώνεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο παρέμβασης.

Στον τομέα της ειδικής αγωγής τα παιδιά, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, βοηθούνται να αναπτύξουν τις ικανότητες τους, να ενταχθούν κανονικά στην σχολική τάξη τους και να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά στην καθημερινότητα τους.

Το ειδικό παιδαγωγικό δουλεύει κατά περίπτωση για:

✓ την ψυχοκινητικότητα

✓ το προγραφικό στάδιο - τη γραφή

✓ το προαναγνωστικό στάδιο - την ανάγνωση

✓ το προμαθηματικό - μαθηματικό στάδιο

✓ την αντιμετώπιση ειδικών δυσκολιών όπως : δυσλεξία, ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, ειδική διαταραχή του συλλαβισμού (δυσορθογραφία), ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (δυσαριθμησία), κ.τ.λ.

✓ την βελτίωση ελλειμματικής προσοχής

Το ειδικό παιδαγωγικό παρέχει επίσης συστηματική καθοδήγηση των γονέων σε ότι αφορά την κατανόηση της κατάστασης και την στάση τους και τους χειρισμούς που πρέπει να έχουν απέναντι στο παιδί. Επίσης συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού, για την συνολική αντιμετώπιση του παιδιού στο σχολείο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα του παιδιού σας όπως:


Δυσκολία στην γραφή ή στην ανάγνωση
Δυσκολία στην αριθμητική και στην επίλυση προβλημάτων
Δυσκολία στην ορθογραφία
Δυσκολία στη κατανόηση κειμένου σε σχέση με την ηλικία του
Δυσκολία στη περιγραφή μιας ιστορίας ή ενός συμβάντος
Αν παρατηρείται παραλείψεις, αντικαταστάσεις , προσθήκες γραμμάτων ή συλλαβών
Αν έχει Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
Αν έχει Δυσλεξία, Δ.Ε.Π.-Υ, μαθησιακά προβλήματα, Asperger ή Αυτισμό