Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και η σημασία της για το παιδί

Οι επιλογές, τα συναισθήματα, οι διαθέσεις, οι συμπεριφορές και κατά συνέπεια και επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς προσδιορίζονται σε σημαντικό βαθμό από την δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που εισάγονται στον εγκέφαλο μας μέσω των αισθήσεων. Αυτή τη δυνατότητα ή ικανότητα, οι ειδικοί την αποκαλούν ευφυΐα ή νοημοσύνη. Ο περίφημος δείκτης IQ ανατράπηκε όταν ανακαλύφθηκε ότι ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του ανθρώπινου εγκεφάλου υπάρχουν διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, το αριστερό ημισφαίριο επεξεργάζεται νούμερα και τύπους όπως αριθμούς και λέξεις ενώ το δεξί έννοιες και εικόνες.
Σήμερα πολλοί επιστήμονες έχουν τεκμηριώσει ότι διαθέτουμε και μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερες από μία μορφές νοημοσύνης και μάλιστα πλέον μπορούν και μιλούν για 9 διαφορετικά είδη:

1.  η λογική ή μαθηματική νοημοσύνη που σημαίνει ανεπτυγμένη ικανότητα επεξεργασίας και χειρισμού των αριθμών, της ορθολογικής σκέψης και λογικής ανάλυσης των πραγμάτων. Αυτό το κάνουν οι μαθηματικοί, οι οικονομολόγοι και γενικότερα οι ερευνητές των θετικών επιστημών.
2. η γλωσσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου και χαρακτηρίζει πολλούς ανθρώπους όπως τους λογοτέχνες και συγγραφείς που μπορούν να διατυπώνουν περίπλοκες ιδέες με σαφή και κατανοητό πεζό λόγο.
3. η μουσική νοημοσύνη συνίσταται στην ευκολία με την οποία κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη μελωδία και την αρμονία, έχουν την αίσθηση του ρυθμού του χρώματος και του τόνου των ήχων, ενώ μπορούν να διακρίνουν ακόμα και ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους.
4. η οπτικο-χωρική νοημοσύνη πρόκειται για την ικανότητα άνετης και ευκρινούς αντίληψης του χώρου και της εικόνας. Τέτοια ευφυΐα διαθέτουν οι ζωγράφοι, οι αρχιτέκτονες και άλλοι που μπορούν να συλλαμβάνουν πράγματα και φαινόμενα στη διάσταση του χώρου, να σκέφτονται και να τα αναπαριστούν σε χωρική η σχηματική μορφή.
5. η σωματική ή κιναισθητική νοημοσύνη είναι η ικανότητά του ανθρώπου να χρησιμοποιεί με μεγάλη ευκολία ολόκληρο το σώμα του αλλά και τα επιμέρους τμήματα του όπως χέρια, πόδια, πρόσωπο. Αυτό κάνουν οι αθλητές, οι χορευτές, οι ηθοποιοί, αλλά και ναι! οι χειρουργοί.
6. η οικολογική νοημοσύνη περιλαμβάνει την ικανότητα κάποιου να κατανοεί και να κάνει εύκολα διακρίσεις στον Φυσικό κόσμο μεταξύ των φυτών, των ζώων, των διαφόρων τύπων νεφώσεων, των γεωλογικών σχηματισμών, των παλιρροιακών κυμάτων κλπ.
7. η ενδοπροσωπική νοημοσύνη πρόκειται για την ικανότητα να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τον εαυτό μας, τα συναισθήματά μας.
8. η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι ικανότητα να κατανοούμε τους άλλους ώστε να χειριζόμαστε αποτελεσματικά τις σχέσεις μας με αυτούς και να συνεργαζόμαστε.
9. η υπαρξιακή νοημοσύνη υποστηρίζει την ύπαρξη του υπαρξιακού στοχασμού, την πνευματικότητα και την ικανότητα του ατόμου να θέτει και να προσπαθεί να απαντήσει στα θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιοι είμαστε; γιατί βρισκόμαστε εδώ; ποιο είναι το νόημα της ζωής; και άλλα σχετικά.
Πολλά από τα είδη νοημοσύνης είναι αλληλοϋποστηριζόμενα, δηλαδή η ανάπτυξη της μίας συμβάλλει στην ανάπτυξη της άλλης. Επίσης, ένα άτομο μπορεί να διαθέτει σε υψηλό βαθμό περισσότερες από μία νοημοσύνη. Ενώ ο υψηλός βαθμός στον οποίον κατέχει ένα είδος νοημοσύνης, δεν σημαίνει ότι μπορεί να διαθέτει σε μικρότερο βαθμό κάποιο άλλο είδος νοημοσύνης. Τέλος, όλα τα είδη μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της μάθησης και της άσκησης - λιγότερο οι έμφυτες και περισσότερο οι επίκτητες βέβαια.
Για να ζήσουμε σωστά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι προ-απαιτούμενα. Πρέπει για παράδειγμα να ξέρουμε να μιλάμε, να γράφουμε, να γνωρίζουμε βασική αριθμητική κ.ά. Για να ζήσουμε όμως καλά πρέπει να αναπτύξουμε και κάποιες άλλες δεξιότητες, μέσα από είδη νοημοσύνης που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να συνδεθούμε καλύτερα με άλλα άτομα και με τον κόσμο γύρο μας.
Αν λοιπόν, το παιδί σας είναι κακό στα μαθηματικά και καλό στη ζωγραφική, μην του πάρετε (μόνο) δάσκαλο για τα μαθηματικά αλλά κι έναν ακόμα καλύτερο δάσκαλο για την ζωγραφική. Μην ξεχνάτε πως σκοπός όλης μας της είναι να περάσει και να είναι γεμάτη, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο χαρούμενοι και να την απολαύσουμε στο έπακρο! Βοηθήστε, λοιπόν, το παιδί σας να ανακαλύψει τί είναι αυτό που θέλει, τι είναι αυτό που μπορεί και πάνω απ’ όλα τί είναι αυτό που θα το κάνει ευτυχισμένο!

Ζητήστε λοιπόν και την βοήθεια των ειδικών παιδαγωγών μας !
Εξειδικευμένος επιστήμονας συνομιλεί ε το παιδί, ανακαλύπτει τα είδη νοημοσύνης του και με τη χρήση ειδικού test σας κατευθύνει πώς να ενισχύσετε την κλίση του και να το βοηθήσετε εντέλει να γίνει ευτυχισμένο!

Please follow and like us:
fb-share-icon